Välkommen till Aktivitetsbanken!

Här hittar du aktiviteter att använda i scoutprogrammet och även i andra sammanhang. Vill du själv bidra med någon aktivitet eller undrar något kan du maila till aktivitetsbanken@scouterna.se

 

Aktivitetsbanken har flyttat till en ny plattform, efter tekniska problem. Vi arbetar under 2020 med att uppdatera, återställa och förbättra funktionaliteten. Har du input kring önskad funktionalitet, skicka även det till aktivitetsbanken@scouterna.se

No front page content has been created yet.
Follow the User Guide to start building your site.
Visar 21 - 40 av 53 aktiviteter
Scouterna får samarbeta, visa hänsyn för andra, och lära sig att värdesätta olika grejer.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Egna värderingar, Kritiskt tänkandeTyp: Diskussion, Samhällsengagemang
För att ge scouterna en ökad förståelse för sin omvärld. Genom att reflektera kring sina egna traditioner är det också lättare att förstå andras.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 2-3 timmarMålspår: Förståelse för omvärlden, Kritiskt tänkandeTyp: Diskussion, Samhällsengagemang
En rolig och fartfylld aktivitet som kräver många egenskaper av gruppen. Tempo, samarbete, ledarskap, problemlösning, mod, taktik mm.
Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år RoverscoutTidsåtgång: 2-3 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Kritiskt tänkandeTyp: Lekar, Teater musik och sång, Utomhus
Att visa hur kemikalier från jordbruk förflyttar sig genom ekosystem och varför det är skadligt för miljön.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Kritiskt tänkande, Känsla för naturenTyp: Matlagning, Planering
De här två aktiviteterna syftar till att träna scouterna i kritiskt tänkande på ett enkelt och roligt sätt.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Kritiskt tänkandeTyp: Lekar
För att scouterna ska få lära sig vad de behöver ha med sig på hajk och läger och hur de packar på ett bra sätt.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Kritiskt tänkandeTyp: Friluftsliv land
En värderingsövning där scouten får ta ställning till sina tankar om människor och kulturer.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout, LedareTidsåtgång: 15-30 minMålspår: Kritiskt tänkande, ProblemlösningTyp: Diskussion
För att kunna arrangera en kårstämma/årsmöte där hela kåren känner sig välkommen samt kan förstå och känna sig delaktiga.
Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år RoverscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Förståelse för omvärlden, Kritiskt tänkandeTyp: Planering
Ett dilemma om vem/vad skulle man rädda i en nödsituation. Sig själv eller försöka rädda något mer?
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 15-30 minMålspår: Existens, Kritiskt tänkandeTyp: Reflektion och andakt
Scouterna får insikt i hur många människor ingår i komplicerade system där slutresultatet kanske inte blir så bra men det är svårt att sluta.
Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år RoverscoutTidsåtgång: 2-3 timmarMålspår: Förståelse för omvärlden, Kritiskt tänkandeTyp: Diskussion, Samhällsengagemang
Om att få plats, vara orättvist behandlad och skapa ett rättvisare samhället.
Gruppstorlek: 8-15 persÅldersgrupp: 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Förståelse för omvärlden, Kritiskt tänkandeTyp: Lekar
Man kan få till en väldigt spännande helg genom att skapa några detektivgåtor som scouterna skall lösa.
Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: Flera dagarMålspår: Kritiskt tänkande, ProblemlösningTyp: Hajk och läger
Aktiviteten lär scouten samarbeta i en grupp för att tillsammans skapa en ”rymdfarkost” för ett ägg.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 2-3 timmarMålspår: Fantasi och kreativt uttryck, Kritiskt tänkandeTyp: Hantverk och pyssel
Vissa saker vi människor slänger tar lång tid för jorden att hantera och bryta ner. Låt scouterna få lista ut hur lång tid olika sopor tar att förmultna.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Förståelse för omvärlden, Kritiskt tänkande, Känsla för naturen, ProblemlösningTyp: Friluftsliv land, Utomhus
Scouterna lär sig vilken ankartyp som fungerar bäst. Den förutsätter att scouterna vet vilka ankare som finns eller som används i kåren.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Kritiskt tänkande, ProblemlösningTyp: Friluftsliv sjö, Planering
Den här övningen handlar om vilka drömmar, farhågor, utmaningar och som man har som ung person i dag.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Kritiskt tänkande, RelationerTyp: Diskussion, Teater musik och sång
För scouterna ska få ökad kunskap om hur hur de hanterar brand i kläder, olika material brinner olika. Likaså effekten av om man står eller ligger ner.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Kritiskt tänkande, ProblemlösningTyp: Friluftsliv land, Utomhus
En annorlunda aktivitet som inspirerar och är rolig, scouterna få vara kreativa genom att ta fotografier som sedan presenteras.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Kritiskt tänkande, ProblemlösningTyp: Utomhus
För att öva på samarbete och reflektera över hur viktigt det är med sötvatten och hur lyckligt lottade vi är som har en så rik tillgång på vatten.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Kritiskt tänkande, ProblemlösningTyp: Utomhus