Välkommen till Aktivitetsbanken!

Här hittar du aktiviteter att använda i scoutprogrammet och även i andra sammanhang. Vill du själv bidra med någon aktivitet eller undrar något kan du maila till aktivitetsbanken@scouterna.se

 

Aktivitetsbanken har flyttat till en ny plattform, efter tekniska problem. Vi arbetar under 2020 med att uppdatera, återställa och förbättra funktionaliteten. Har du input kring önskad funktionalitet, skicka även det till aktivitetsbanken@scouterna.se

No front page content has been created yet.
Follow the User Guide to start building your site.
Visar 81 - 94 av 94 aktiviteter
Att lära känna och vårda naturen handlar också om vad som är farligt för naturen och vad som inte bör finnas där.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Känsla för naturenTyp: Friluftsliv land
Här ger vi fem exempel samt tips och trix hur du fäster linan i presenningen på bra sätt med eller utan hål i presenningen.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år RoverscoutTidsåtgång: 2-3 timmarMålspår: Känsla för naturenTyp: Friluftsliv land, Utomhus
En aktivitet där scouterna får öva upp sin koncentration och sitt minne.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Aktiv i samhället, Känsla för naturen, ProblemlösningTyp: Diskussion, Lekar, Utomhus
Upptäcka och diskutera påverkan som vi människor har på miljön. Aktiviteten kommer från WAGGGS aktivitetspaket för World Thinking Day 2018.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Aktiv i samhället, Känsla för naturenTyp: Diskussion, Samhällsengagemang
navigation samarbete och problemlösning ledarskap aktiviteten togs fram till alla scouters läger Vilda 2014.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år RoverscoutTidsåtgång: HalvdagMålspår: Aktiv i gruppen, Känsla för naturenTyp: Friluftsliv sjö, Utomhus
Spårarscouter får lära sig kring ätbara bär och att koka sylt. Aktiviteten togs fram till alla scouters läger Vilda 2014.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 2-3 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Känsla för naturenTyp: Matlagning, Utomhus
Öva på att använda en kompass samt att uppskatta tillryggalagda avstånd.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 15-30 minMålspår: Fysiska utmaningar, Känsla för naturenTyp: Friluftsliv land, Hajk och läger, Utomhus
Scouternas ordförråd ökar, liksom kunskapen om olika arter, samtidigt som ögonen öppnas för detaljer.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Känsla för naturenTyp: Friluftsliv land, Utomhus
I den här leken lär sig barnen att samarbeta, de får springa av sig och de lär sig vad som krävs för att starta en eld.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 5-15 minMålspår: Fantasi och kreativt uttryck, Känsla för naturenTyp: Lekar
Ha roligt, träna samarbete och få en fin snö- och rishydda!
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 2-3 timmarMålspår: Fantasi och kreativt uttryck, Känsla för naturenTyp: Friluftsliv land, Utomhus
Att bygga en eldstad är det bästa att öva på när man behöver en eldstad, då känns och är det på riktigt.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 15-30 minMålspår: Känsla för naturenTyp: Friluftsliv land, Hajk och läger
Har ni scoutlokalen nära skog och naturen? Då är bygga ett eget patrullrum i skogen ett bra sätt att börja terminen på.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Aktiv i gruppen, Känsla för naturenTyp: Friluftsliv land, Utomhus
Scouterna lär sig om hur våra småfåglar har svårt att hitta mat och att fågelstammarna minskar drastiskt.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Fantasi och kreativt uttryck, Känsla för naturenTyp: Hantverk och pyssel
För att på ett roligt och spännande sätt lära scouterna om allemansrätten.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 8-10 år SpårarscoutTidsåtgång: 5-15 minMålspår: Förståelse för omvärlden, Känsla för naturenTyp: Diskussion, Friluftsliv land