Välkommen till Aktivitetsbanken!

Här hittar du aktiviteter att använda i scoutprogrammet och även i andra sammanhang. Vill du själv bidra med någon aktivitet eller undrar något kan du maila till aktivitetsbanken@scouterna.se

 

Aktivitetsbanken har flyttat till en ny plattform, efter tekniska problem. Vi arbetar under 2020 med att uppdatera, återställa och förbättra funktionaliteten. Har du input kring önskad funktionalitet, skicka även det till aktivitetsbanken@scouterna.se

No front page content has been created yet.
Follow the User Guide to start building your site.
Visar 81 - 100 av 135 aktiviteter
För att hjälpa unga att uttrycka sina känslor och dela med sig av dem till resten av gruppen. En övning i att bara vara i naturen och känna in den.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Känsla för naturen, Självinsikt och självkänslaTyp: Reflektion och andakt, Ceremonier, Diskussion, Friluftsliv land, Utomhus
Patrullen får här uppleva att deras insats är viktig för att det stora sammanhanget ska fungera.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år RoverscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Problemlösning, RelationerTyp: Diskussion, Lekar
För att allas kunskaper och synpunkter ska tas tillvara på. För att alla ska kunna vara med och bestämma vad vi ska göra och förstå varför vi gör det.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 15-30 minMålspår: Aktiv i gruppen, RelationerTyp: Diskussion
Denna övningen ger scouterna möjlighet till självinsikt och att utvärdera sina egna fördomar inom ämnet sexuell läggning.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Egna värderingar, ExistensTyp: Diskussion
En lek om hur våra fördomar speglas i våra första möten med andra.
Gruppstorlek: 8-15 persÅldersgrupp: 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 15-30 minMålspår: Självinsikt och självkänslaTyp: Diskussion
Syftet är att scouterna ska fundera över sina mål och drömmar, vad de skulle vilja göra för aktiviteter.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Egna värderingar, Fantasi och kreativt uttryckTyp: Diskussion, Hantverk och pyssel
För att scouterna ska få kunskap om hur de lätt kan mäta olika föremåls längd utan linjal eller måttband.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Problemlösning, Självinsikt och självkänslaTyp: Diskussion, Friluftsliv land, Friluftsliv sjö, Planering
Att lära sig om andra kulturer genom maten. Väv in reflektion och diskussion i samband med måltiderna för att fördjupa förståelsen för matkultur världen över.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Aktiv i gruppen, Förståelse för omvärldenTyp: Diskussion, Matlagning, Samhällsengagemang
För att scouterna ska se hur lätt ett krig kan uppstå och reflektera över svårigheten med att skapa fred.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: ProblemlösningTyp: Diskussion
Aktivitet där scouterna samarbetar och profilerar sig. Aktiviteten kan vara inkomstgenererande, låt scouterna vara med och bestämma vad pengarna ska gå till.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Aktiv i gruppen, Fantasi och kreativt uttryckTyp: Diskussion, Hantverk och pyssel
Den här övningen handlar om vilka drömmar, farhågor, utmaningar och som man har som ung person i dag.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Kritiskt tänkande, RelationerTyp: Diskussion, Teater musik och sång
Scouterna får en möjlighet att fundera över vad de uppskattar hos varandra och får veta vad andra uppskattar hos en.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: RelationerTyp: Diskussion
Scouterna får reflektera över hur det skulle kunna vara att befinna sig på flykt.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Förståelse för omvärlden, Självinsikt och självkänslaTyp: Diskussion, Utomhus
I många parlament världen över är könsfördelningen inte jämn. Scouterna får diskutera och reflektera över detta och de får även fundera på vad detta innebär.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Egna värderingar, Fantasi och kreativt uttryckTyp: Diskussion
För att öva scouterna i kritiskt tänkande och arbeta tillsammans för problemlösning.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Kritiskt tänkandeTyp: Diskussion
För att poängtera vikten av den goda kamratskapen, får vi här känna på motsatsen,utanförskap, och diskurerar hur detta känns.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 15-30 minMålspår: Relationer, Självinsikt och självkänslaTyp: Diskussion, Lekar
För att lära scouter källkritik och mediekritik, dvs. att kritiskt värdera den information de hör av andra, läser i tidningen eller ser på tv
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 15-30 minMålspår: Kritiskt tänkandeTyp: Diskussion, Lekar
För att scouten ska få en inblick i vem den är och hur den upplevs av andra. Man rannsakar sällan sig själv utan bedömer bara andra.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout, LedareTidsåtgång: 2-3 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Egna värderingarTyp: Diskussion
Ett sätt att lyssna på scouternas åsikter och låta dem utbyta tankar och ideer samt lära av varandra.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Egna värderingarTyp: Diskussion
För att scouterna ska träna på att bli medvetna om sina känslor och ta dem på allvar skriver de en berättelse i jagform om något som varit jobbigt.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Relationer, Självinsikt och självkänslaTyp: Diskussion