Gissa medlemmen

Övningen är hämtad från RFSL Ungdoms metodmaterial BRYT! men är här något förändrad.
Gissa medlemmen

Den här övningen kan göras på olika sätt. Nedan beskrivs varianten Trekanten. Den kan anpassas utifrån sammanhanget och gruppen. Vem som faktiskt blir inkluderad och välkomnad till olika sammanhang beror på vilka oskrivna regler som finns där och vilka normer som råder bland dem som redan är med. Syftet med den här övningen är att få syn på och diskutera normer och maktstrukturer i den egna organisationen och hur detta hänger ihop med olika samhällsnormer.

 

Tejpa upp en trekant på golvet. Förklara att trekanten symboliserar organisationen. I toppen är de som har makt och inflytande, som syns och hörs på möten, som andra i organisationen ser upp till och lyssnar på. Be deltagarna sedan att under tystnad placera ut bilden som de har blivit tilldelad i eller utanför trekanten. De som inte alls finns med i organisationen lägger man utanför figurens gränser. De andra placeras i triangeln, utifrån deras respektive plats i hierarkin.

Diskutera

  • Vilka är med i organisationen? Vilka attribut och egenskaper har de gemensamt?
  • Hur ser den inre hierarkin ut? Vad har de som hamnar högt upp gemensamt?
  • Hur påverkar dessa normer och maktstrukturer vilka som hamnar utanför triangeln?
  • Vad kan man göra för att förändra detta?

 

Bilder på människor (se bilaga)

Färgad tejp