Globala målen: Påverka och planera årsmöte (mål 16)

Utmanarna erbjuder sig att planera kårens årsmöte och involverar medlemmar så mycket som möjligt.
Globala målen: Påverka och planera årsmöte (mål 16)

Denna aktivitet stäcker sig över en längre tid och handlar om att utmanarna håller i scoutkårens årsmöte eller annat beslutsfattande möte. Scouterna får möjlighet att påverka, att lära sig och använda sin demokratiska röst till att göra skillnad. Som ledare finns du där som stöd för scouterna i deras process. Stötta dem och hjälp att besvara frågor och funderingar. Scoutservice har material som kan hjälpa på vägen i hur ett årsmöte kan se ut (se material). 

Scouterna lär sig att de har demokratiska rättigheter i scoutkåren och möjlighet att påverka.

http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/administration/stadgar/
http://www.scoutservice.se/files/2017/01/Starta-ka--r_Utskrift.pdf (på sid. 13 finns bra hänvisar till hur ett årsmöte kan hållas)

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers
Åldersgrupp: 15-19 år Utmanarscout
Tidsåtgång: Flera dagar
Typ: Planering