Välkommen till Aktivitetsbanken!

Här hittar du aktiviteter att använda i scoutprogrammet och även i andra sammanhang. Vill du själv bidra med någon aktivitet eller undrar något kan du maila till aktivitetsbanken@scouterna.se

 

Aktivitetsbanken har flyttat till en ny plattform, efter tekniska problem. Vi arbetar under 2020 med att uppdatera, återställa och förbättra funktionaliteten. Har du input kring önskad funktionalitet, skicka även det till aktivitetsbanken@scouterna.se

No front page content has been created yet.
Follow the User Guide to start building your site.
Visar 41 - 60 av 74 aktiviteter
För att prata om ensamhetens fördelar och nackdelar.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 15-30 minMålspår: Egna värderingar, RelationerTyp: Reflektion och andakt
Vill man alltid veta sanningen? Ta en stund i patrullen och prata om detta med hjälp av en bibeltext.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 15-30 minMålspår: Egna värderingar, ExistensTyp: Reflektion och andakt
Vad är viktigt i ditt liv? En stilla stund i patrullen för att diskutera.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 15-30 minMålspår: Egna värderingar, ExistensTyp: Reflektion och andakt
Ett sätt att diskutera relationer mellan syskon utifrån Bibelns ord.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 15-30 minMålspår: Egna värderingar, RelationerTyp: Reflektion och andakt
En stilla stund i patrullen där man pratar om hur man platsar i en grupp och varför är vissa mer hippa än andra.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 5-15 minMålspår: Egna värderingar, ExistensTyp: Reflektion och andakt
En stund till reflektion om vad är vi beredda att göra för den vi tycker om.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 15-30 minMålspår: Aktiv i gruppen, Egna värderingarTyp: Reflektion och andakt
Scouterna ska lär sig om och får diskutera mänskliga rättigheter och särskilt barns rättigheter på ett för dem lätt och förståeligt sätt.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Egna värderingar, Förståelse för omvärldenTyp: Diskussion
Scouterna får reflektera över mänskliga rättigheter och att det är svårt (kanske omöjligt) att prioritera mellan dem. Från boken Engagera Diig!
Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år RoverscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Aktiv i gruppen, Egna värderingarTyp: Diskussion
Ger möjlighet att reflektera över vad det ligger i betydelsen att vara en bra scout och för att ta reda på vilka värderingar som är viktiga för scouter idag.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout, LedareTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Egna värderingar, Förståelse för omvärldenTyp: Diskussion, Samhällsengagemang
Scouterna ska gå ifrån mötet med en känsla av glädje, stolthet, respekt och förundran inför sig själv och andra människor.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Egna värderingar, Fantasi och kreativt uttryckTyp: Diskussion, Samhällsengagemang
Gruppen lär sig fundera över och uttrycka känslor och attityder.
Gruppstorlek: 8-15 persÅldersgrupp: 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 5-15 minMålspår: Egna värderingar, Förståelse för omvärldenTyp: Lekar
Denna övningen ger scouterna möjlighet till självinsikt och att utvärdera sina egna fördomar inom ämnet sexuell läggning.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Egna värderingar, ExistensTyp: Diskussion
Syftet är att scouterna ska fundera över sina mål och drömmar, vad de skulle vilja göra för aktiviteter.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Egna värderingar, Fantasi och kreativt uttryckTyp: Diskussion, Hantverk och pyssel
Den här övningen handlar om att utforska sina drömmar och om vad som är viktigt i ens liv.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Egna värderingar, RelationerTyp: Reflektion och andakt
I många parlament världen över är könsfördelningen inte jämn. Scouterna får diskutera och reflektera över detta och de får även fundera på vad detta innebär.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Egna värderingar, Fantasi och kreativt uttryckTyp: Diskussion
En scout skall känna ansvar för sig själv och andra. För att underlätta detta är det bra att fundera över hur världen fungerar, finns det orättvisor i världen?
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år UpptäckarscoutTidsåtgång: 15-30 minMålspår: Egna värderingar, Förståelse för omvärldenTyp: Lekar
För att scouten ska få en inblick i vem den är och hur den upplevs av andra. Man rannsakar sällan sig själv utan bedömer bara andra.
Gruppstorlek: 1-8 persÅldersgrupp: 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout, LedareTidsåtgång: 2-3 timmarMålspår: Aktiv i gruppen, Egna värderingarTyp: Diskussion
Ett sätt att lyssna på scouternas åsikter och låta dem utbyta tankar och ideer samt lära av varandra.
Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 persÅldersgrupp: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år ÄventyrarscoutTidsåtgång: 30 min - 1 timmeMålspår: Egna värderingarTyp: Diskussion
Scouterna får möta en del moraliska dilemman och får en förståelse för hur problematiskt det kan vara att tvingas välja mellan olika alternativ.
Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller flerÅldersgrupp: 15-19 år UtmanarscoutTidsåtgång: Flera dagarMålspår: Aktiv i gruppen, Egna värderingar, Kritiskt tänkandeTyp: Hajk och läger