Cykelorientering Helsingborg

En aktivitet där scouterna får öva koncentration, balans, kroppskännedom, problemlösning och samarbete.

Instruktioner

OBS! Denna aktivitet funkar bara att genomföra i Helsingborg!

Dela ut kartor till patrullerna. Låt scouterna patrullvis titta igenom kartan och de utmärkta punkterna. Kontrollera så de vet var de är.

Dela ut frågeformuläret.

Scouterna ska med hjälp av sina cyklar ta sig runt Helsingborg och svara på frågorna på frågeformuläret. Under tiden ska de dessutom fundera på frågor kring miljö.

Orienteringen tar ca 2 timmar

Att tänka på

Lämplig att kombinera med Cykelutflykt och Cykelhajk Helsingborg.

Säkerhet

Alla cyklar måste ha fungerande broms. Alla scouter måste använda hjälm. Sjukvårdsutrustning ska finnas lättillgängligt.

 

Material

Cyklar, hjälmar, frågeformulär och kartor (finns på Helsingborgs turistbyrå). Frågeformuläret finns som bilaga.

Här finns karta med de utmärkta punkterna.

Tänk på att alla scouter inte har en cykel, försök låna ihop så ni har några extra. Alla sorters cyklar fungerar även kickbikes.

 

Tidsåtgång
Typ