Falla i cirkel

En tillitsövning som stärker patrullens tillit till varandra.

Instruktioner

atrullen står i en sluten cirkel kring en patrullmedlem. Denne får gärna blunda och faller sedan bakåt och fångas upp av dem som står bakom. Dessa knuffar sedan försiktigt den fallne framåt eller åt sidan så att personen i mitten tas emot av andra delar av cirkeln. Håll på tills den i mitten fått falla några gånger och byt sedan så att alla får prova.

 

Säkerhet

En ledare bör stå med i ringen om det gäller mindre barn och vara beredd på att fånga upp den fallande om de som skall fånga inte orkar.
Tvinga ingen att falla.

Material

Gruppstorlek
Tidsåtgång