Gör en rätt

Ger möjlighet till eftertanke och reflektion om vilken mat vi äter och vad den kommer i från, samt vilken mat lämpar sig för att ta med på hajk.

Instruktioner

Varje matlag/patrull får i uppgift att planera en maträtt till nästa möte eller utfärd som vi tillagar och avnjuter då!

Maten ska tillagas över öppen eld eller på stormkök.

Patrullen gör en lista över vilka ingredienser man behöver och vem som handlar eller tar med sig vilka ingredienser.

Patrullen gör även en lista över vilket material de behöver för att kunna laga och äta maten, samt vem som ser till att detta material finns på mötet.

Om man har bestämt sig för att laga maten över öppen eld behöver man tänka på att det tar längre tid att genomföra aktiviteten.

Man lagar till maten tillsammans i patrullen och äter sedan gemensamt.

Att tänka på

Se till att de inte lagar samma mat, om man vill kan de dock få samma grundråvaror och se vad de olika resultaten blir.

Laga av råvaror i möjligaste mån.

Tänk på vilka råvaror ni köper: Var är de odlade? Hur är de odlade? Hur har djuren fötts upp?

Krydda sparsamt om inte alla gillar stark mat.

Knytkalas – bjud varandra.

Säkerhet

Tänk på brandrisk och eldsäkerhet när ni ska elda.

Tänk på matallergier inom patrullen, men även om ni ska bjuda de andra patrullerna!

 

Material
  • Tändstickor
  • Ved, yxa, kniv och en hink med vatten för eldsläckning alternativt stormkök och T-röd
  • Ingredienser
  • Matlagningsredskap
  • Tallrik, kåsa, bestick till var och en
  • Diskutrustning
Gruppstorlek
Tidsåtgång