Insidan ut

För att scouterna ska lära sig känna igen känslor och hur de kan ge upphov till kroppsliga reaktioner. Få förståelse för sina och andras känsloreaktioner.

Instruktioner

Varje patrull får i uppgift att rita av konturerna av en person på ett stort papper.

Klipp ut figuren.

Ge scouterna i uppgift att på personen placera känslolappar, dvs var/hur olika känslor känns och upplevs: kärlek, sorg, trötthet, glädje, ilska, nyfikenhet, stolthet, förvåning, rädsla, skam, äckel.

 

Diskutera under tiden ni lägger ut lapparna; varför den känslan finns just där, kan samma känsla finnas på olika ställen, finns den på olika ställen för olika personer?

Det finns en poäng med att göra denna övning i enkönadegrupper så att ungdomarna känner att de kan prata mer fritt.

 

Material

Stora papper, pennor,  papperslappar

Tidsåtgång