Jiingi Respekt! Stilar

Under tonåren söker man ofta efter sin egen stil vilket är en del av att söka sin identitet.

Instruktioner

Ibland drar man sig till olika grupper beroende på stil. Hur formar det en och vad signalerar man ut genom att välja en viss stil?

Dela in deltagarna i grupper om 3-4 personer. Deltagarna får titta på ett antal foton på personer med olika stilar. Vidare får de ett kuvert som de skall öppna i ett senare skede. De har även ”post it-lappar” på vilka de ska definiera egenskaper till respektive stil (på korten)

 

Deltagarna skriver egenskaper för de bilder de har framför sig genom diskussion i små grupper. Exempelvis; ”Jag tycker att den här personen på bilden ser skrämmande ut”. Gruppen antecknar orden på post it-lapparna och fäster dem på respektive foto. Försök att diskutera igenom varje egenskap åtminstone en minut. Sätt 1-2 egenskaper på varje person (foto).

 

Öppna kuvertet. I kuvertet finns ett antal lappar med egenskaper. Lägg ut en egenskap per foto, vilken egenskap passar bäst och varför?

 

Diskussion

  • Kan ni identifiera er med någon klädstil/person?
  • Stämmer i så fall egenskaperna ni valt till respektive bild med din personlighet?
  • Skickar den klädstil som du har ut de signaler som du står för?
  • Kan andra ha förutfattade meningar om dig för att du är klädd som du är?
  • Saknas det någon klädstil, vilken?
  • Har alla personer en ”stil”?
  • Finns det en ”vanlig” stil vad står den för?
  • Använder man en klädstil för att dölja eller framhäva en personlig/egenskap/åsikt?
  • Reflektera gärna över vad som gjorde att ni valde vissa stilar/egenskaper till vissa personer. Hur påverkas vi av grupptryck inom och utanför scouterna?

Att tänka på

Diskutera: Vad vill vi signalera med en klädstil, är det endast kläderna som signalerar eller är det kroppsspråk och liknade? Sätter man in olika människor i olika fack med hjälp av deras klädstil? Vill man byta klädsstil och varför?

Håll för ansiktet på personen, förändrar det din åsikt?

Säkerhet

Ledaren måste kunna lyssna på diskussionen och kunna styra den så att den inte går ”åt fel håll/överstyr”. Det är känsliga ämnen som kan komma att beröras t ex. rasism, homosexualitet och jämställdhet. Ledaren måste kunna hantera detta så att ingen känner sig utpekad/exkluderad under aktiviteten.

Material

Foton på ca 10 personer med olika klädstilar. Försök hitta bilder i tidningar eller på internet.

Lista på olika egenskaper (minst 20).

Post-it lappar

Gruppstorlek
Tidsåtgång