Jiingi Respekt! Yrken

För att scouterna ska pröva sina egna förutfattade meningar och påvisa att en föreställning inte alltid stämmer.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Dela in deltagarna i mindre grupper om 3-4 i varje.

Dela ut bilder på personer som har olika yrken samt lika många lappar som beskriver deras yrken. Uppgift blir att genom diskussion i gruppen para ihop rätt person med rätt yrke.

Låt hela gruppen reflektera över de val de gjort. Sätt ut ord som kännetecknar det yrket genom att anteckna egenskaper på ”post it-lappar”. Exempelvis, manligt/kvinnligt, rättvis, omtänksam, tuff osv.

Öppna nu kuvertet innehållande bilder på samma personer i deras arbetskläder. Hur många ”rätt” har respektive grupp?

Diskussion

Varför trodde ni som ni trodde, finns det olika attribut för yrken, manligt/kvinnligt? Exempelvis är ordet röntgensjuksköterska både manligt och kvinnligt (finns ej något, annat ord). Intresse, utbildning med mera, stämmer det in på individen/yrket? Hur gör människor sitt yrkesval? Vilka förutfattade meningar har vi om olika yrken?

Säkerhet

Ledaren måste kunna lyssna på diskussionen och kunna styra den så att den inte går ”åt fel håll/överstyr”. Det är känsliga ämnen vi kan komma att beröra ex. rasism, homosexualitet och jämställdhet. Ledaren måste kunna hantera detta och se till så att ingen av deltagarna känner sig utpekad eller exkluderad under övningen.

Material

Ta kort på ca 10 personer med olika yrken. Ett kort i privat miljö och ett på jobbet (i uniform, etc). Anteckena utmärkande egenskaper hos dessa personer:

  • Yrke
  • Ålder
  • Civilstånd
  • Utbildning
  • Fritidsintressen

 

Gruppstorlek
Tidsåtgång