Kakjakten

Scouterna får kombinera en klassisk eldningsaktivitet med problemlösning i form av skattjakt!1

Instruktioner

Scouterna ska tillsammans i patrullen tillaga någonting (förslagsvis äppelkaka) i foliepaket över öppen eld. Det kan vara en utmaning i sig för upptäckarscouter men här finns ytterligare ett moment, nämligen en skattjakt för att få tag i sina ingredienser. Skattjakt kan givetvis läggas upp på många olika sätt men i det här förslaget så innebär det en enkel jakt med kompass och stegning.

 

Bestäm er för vad ni ska laga och hur många ”skatter” som ska gömmas. Varje patrullmedlem skall få leda patrullen till åtminstone en skatt. Bestäm också ett område där skatterna skall placeras ut. Markera på en karta och beräkna ungefär hur långt det är från en given punkt vid områdes utkant.

 

Förse patrullens medlemmar, förutom en med ögonbindlar. Patrullen skall hålla varandra på axlarna och får inte släppa taget, då får de börja om. Den person som inte har ögonbindel är patrulledare och skall leda patrullen med hjälp av kartan och avståndsinformation till skatten. T.ex. ” gå 15 steg rakt framåt. 20 åt höger. STOP!” När patrullen har hittat fram till en skatt så byts de av och går tillbaka till startpunkten.

När samtliga ingredienser är hittade så lagar patrullen maten/kakan.

Säkerhet

Iakttag försiktighet vid eldning. Ha vatten och första hjälpen nära tillhands.

 

Material
  • Ingredienser till lämpligt recept
  • Karta över område
  • Material till eldning
  • Köksutrustning för matlagning.
  • Ögonbindlar
Gruppstorlek
Tidsåtgång