Känsloträdet

För att scouterna ska få reflektera över vad som varit bra och dåligt med aktiviteterna under dagen.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Deltagarna uppmanas att sätta sig ner en och en och kort fundera över vad som varit roligast, tråkigast, jobbigast osv. under dagen. Vad har du haft för känslor idag? Efter en kort stunds funderande får den som vill berätta vad den kom fram till. Därigenom hjälper patrullen varandra att minnas vad de gjort under dagen.

 

Varje patrullmedlem får därefter i uppgift att tyst fundera ut något som varit speciellt just för den. En känsla som de kommer att ta med sig från dagen. Därefter får alla var sin papperslapp där de får skriva ner den valda känslan. Det kan vara antingen en positiv eller negativ känsla, det viktigaste är att alla funderar tyst för sig själva.

 

När man skrivit ner sin känsla viker man ihop sin lapp till en liten rulle och knyter fast den på ett snöre som patrullen fått. När hela patrullen knutit fast sina känslor på snöret knyter ledaren eller funktionären fast snöret i känsloträdet.

Säkerhet

Påpeka att det här är en sluten övning där ingen annan får läsa vad du skrivit.

 

Material

Ett känsloträd (ett levande träd eller en stor kvist som sätts fast i marken)

Lappar+ pennor

snöre

Gruppstorlek
Tidsåtgång