Klibbiga löv

Övningen ger scouterna kunskap om luftföroreningar i vårt närområde genom att undersöka luftens kvalitet.

Instruktioner

1) Gå ut i naturen. Det kan vara i en park, i skogen eller på ett torg.

Berätta kort för scouterna om föroreningar, hur de påverkar oss och var de finns:

Föroreningar kommer från både naturen och människan. Till exempel kan det vara från naturen genom vulkanutbrott och skogsbrand eller från människan genom bilar, fabriker och kraftverk.

De flesta föroreningsämnena kan skada både människor och djur genom det vi äter, dricker eller tar in genom huden. Den kan göra en sjuk, särskilt hos dem som är extra känsliga för föroreningar, t.ex. barn och äldre.

Idag ska vi undersöka vilka föroreningar som påverkar oss i vår omgivning.

 

2) Låt scouterna bekanta sig med omgivningen. Vad finns omkring er? Vad växer på platsen? Vilka brukar finnas här, eller besöka platsen? Hur känns det att ta ett djupt andetag? Är luften frisk?

 

3) Fråga scouterna varifrån de tror att de luftförorenande ämnena kommer. Ställ frågor om platsen där de befinner sig nu. Vilka föroreningskällor finns det i närheten?

 

4) Dela upp scouterna i smågrupper och ge varje grupp vitt papper, saxar och klibbigt, genomskinligt tejp. Låt smågrupperna sprida ut sig över området ni befinner er i, så att grupperna tar tester på olika platser.

 

5) Låt scouterna klippa av en bit tejp och pressar det med den klibbiga sidan nedåt mot ett löv. Sedan lossar de tejpbiten försiktigt och klistrar upp den på ett vitt papper. Varje grupp bör göra minst tio tester. Be scouterna skriva ner eller rita av varje plats där de tog proverna.

Utvärdering

1) Samla scouterna och jämför resultaten. Om ni har ett förstoringsglas eller mikroskop, studera proven noga. Rangordna proverna efter hur smutsiga de är. Varifrån kom det smutsigaste provet? De renaste? Finns det samband och i så fall vad? Varifrån kommer föroreningarna?

2) Tänk på skadan som föroreningarna i luften kanske gör. Hur skulle den kunna påverka växterna? Människans hälsa? Hur skulle djuren kunna påverkas? Kom ihåg att det här bara handlar om föroreningar som är synliga för ögat. Många föroreningar är inte det.

Material

Genomskinlig tejp, vitt papper, saxar, förstoringsglas.

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ