Koll på djur och natur

Aktiviteter att göra på en utflykt/hajk, som lär scouterna mer om naturen och att vara uppmärksamma på omgivningen.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Hitta ett vackert naturområde, om det är naturreservat kontrollera att man får göra de aktiviteter ni planerat, man får till exempel oftast inte fånga insekter i naturreservat.

Placera ut olika stationer för att upptäcka naturen.

  • Vid damm/å har ni en station med håvar och genomskinliga plastburkar för att fånga vattenlevande djur. Ta med insektsbok och ta reda på vad ni fångat!
  • Lyssna efter fågelljud. Om man har tillgång till ett fågeltorn kan detta utrustas med kikare och fågelböcker.
  • Ge scouterna i uppgift att hitta olika växter. Ta med böcker för växtbestämning(floror).
  • Om ni hittar djurspillning eller spår – vilket djur har varit där?

Att tänka på

Ta med matsäck! Tillaga ev. varm dryck eller något ätbart på stormkök.

Prata om Allemansrätten och vad den innebär för rättigheter och skyldigheter.

Säkerhet

Om ni rör er områden där fästingar finns ha med utrusning för att ta bort dessa, vanlig pincett räcker ofta.

Extra par kläder och första hjälpen kit är alltid bra att ha med.

Se till så att inga deltagare försvinner för långt bort från gruppen!

Material

Små håvar

Genomskinliga plastburkar att lägga fångade vattendjur i.

Lupp eller förstoringsglas att titta på små djur med

Pincett

Bestämningslitteratur för insekter/växter/fåglar/djur

Kikare

Gruppstorlek
Tidsåtgång