Korv med bröd

En tafattlek som ger scouterna en chans att springa av sig samtidigt som det är ett sätt att få dem att öva fysisk kontakt

‹ Tillbaka
Instruktioner

Utse en tagare. När man blir tagen lägger man sig ner och ropar ”korv, korv, korv” o.s.v. För att få vara med igen (bli befriad) måste två scouter lägga sig på var sida om den som redan ligger ner och alla tre ropa i kör ”korv med bröd”. Sen får alla tre resa sig upp och vara med igen.

Byt tagare efter en stund

Att tänka på

• Försvåra genom att ha flera fångare/tagare.

• En variant är att när man blivit tagen istället står upp med sträckta armar över huvudet och ropar korv. Då slipper man ligga ner på marken.

Säkerhet

Kan vara obehagligt att två personer kramar en för vissa deltag

Material

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Målspår
Typ