Lägersångsmakeri i vindskyddet

Låt alla som är med på hajken vara kreativa och bidra till lägerbålet.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Avsätt en stund efter middagen eller på mötet innan hajken för att förbereda olika lekar eller sånger till lägerbålet. Dela upp i små grupper om 2-4 stycken. Om scouterna behöver lite hjälp så kan ni ge dem olika förutsättningar, exempelvis:

  • Hitta på en ny text med hajktema till Blinka lilla stjärna. På lägerbålet ska ni lära ut den.
  • Hitta på rörelser till sången Temperaturen (eller annan sång som inte har rörelser från början) och lära ut under lägerbålet.
  • Hitta på en sketch som handlar om vänskap/scoutmetoden/hajken med 100 misstag/hur man lär ut knop till en spårare.

 

Gruppstorlek
Tidsåtgång