Lämna våra fördomar-kubb

Lämna dina fördomar-kubb är ett kubbspel från Jamboree17 med alternativa regler som framhäver värderingar/reflektion och åsikter mer än det är en tävling.

Instruktioner

Det symboliska ramverket i denna aktivitet är anpassad efter Jamboree17. Du kan med fördel byta ut den för att passa just ert möte/läger.

Bakgrundssaga

Umoja är idag ett fredligt rike där alla är välkomna och där alla får vara sig själva. Dagens fina och kärleksfulla Umoja har däremot inte alltid varit ett gott och fredligt rike. En gång i tiden styrde här en orättvis härskare som inte gillade att invånarna i Umoja hade egna värderingar och åsikter. Den såg också ned på de som var annorlunda och gillade inte människor som inte var som härskaren själv. Härskaren hade förutfattade meningar (fördomar) mot de som inte kom från Umoja utan kom från andra länder och områden. Härskaren i Umoja var självisk och girig och struntade i att andra mådde dåligt så länge härskaren själv fick som den ville.
I det här spelet ska ni hjälpa Umoja att bli av med den orättvisa härskaren. I spelet ska ni se till att slå hål på de fördomar och åsikter som du tror kan skapa orättvisa. För att bli av med orättvisa härskare måste vi bli av med de åsikter som skapar orättvisa människor. Det gäller för er att avgöra vilka fördomar och åsikter som ni anser är orättvisa. Låt oss rädda Umoja!

Instruktioner

Ert uppdrag är att hjälpa Umoja att bli fredligt och rättvist samhälle där alla känner sig välkomna oavsett hur man ser ut eller vem man är. Hjälp Umoja att bli av med en orättvis härskare och att Umoja ska få goda och rättvisa ledare som bidrar till ett bättre och rättvisare liv för alla.

 1. Ställ kubbarna på en linje bredvid varandra. Se till att alla små kubbar har en lapp på sig. Ställ härskaren längst fram i mitten. Ni själva ska stå ca 10 stora steg framför härskaren.
 2. Om ni anser att det är en rättvis värdering som passar in i dagens Umoja så ska ni ställa kubben upp på linjen igen. Om ni däremot har slagit ned en orättvis åsikt/fördom ska ni låta kubben vara nedslagen och ta bort den från linjen. Spela vidare på samma sätt tills ni anser att Umoja är räddat från orättvisa fördomar.
  Låt varje person slå ner en kubb i taget. När en person slagit ner en kubb ska den personen gå fram och läsa det påstående som finns på den nedslagna kubben och tillsammans i gruppen ska ni då resonera kring om det är en rättvis eller en orättvis åsikt.
 3. När ni anser er klara ska ni även slå ned Härskaren. När härskaren är nedslagen är spelet slut. Se till att ni inte slår ner härskaren för tidigt eftersom Umoja då förblir en orättvis plats. Om ni slår ned härskaren för tidigt så måste ni ställa upp två valfria kubbar igen. Slå ned härskaren när ni känner att Umoja har gått från att vara en ond och orättvis plats till att bli en rättvis och tolerant plats.

Funktionärsbeskrivning

Som funktionär kommer du att lämna ut spelet till deltagarna. Om du har möjlighet kan du hjälpa deltagarna med att läsa/förklara vad spelet går ut på. Rekommendera gärna att de har en ledare med sig när de spelar men det är inget krav. Om de har en ledare med sig, be gärna den att läsa instruktionerna för deltagarna. Du ska också se till att de lämnar tillbaka spelet när de spelat klart. Kontrollera att alla delar är med när de lämnar tillbaka spelet.

Påstående till lapparna

 • “Tjejer ska inte spela fotboll”.
 • “Det är ok att slåss om du blivit orättvist behandlad”
 • “Vissa människor är vackra och andra är fula”
 • “Det finns personer som är mer värda än andra”.
 • “Man får bli kär i vem man vill”
 • “Alla människor har rätt till att äta sig mätta.”
 • “Det är bra att lära sig samarbeta”
 • “Alla får sminka sig- både tjejer och killar”
 • “Killar och tjejer ska ha olika intressen”.
 • “Alla ska tro på samma Gud”
 • “De som har gympaskor är bättre än de som har gummistövlar”
 • “Det finns de som är töntiga och de som är tuffa”
 • “Det är ok att leka med vem man vill”
Material

Kubbset

Lappar med åsikter

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Målspår