Lär känna dina ledarkolleger

Som ledare är det alltid bra att få nya perspektiv och infallsvinklar på hur man kan jobba med sina scouter.

‹ Tillbaka
Instruktioner

När du känner att du vill och kan så kontaktar du ledare på en annan avdelning/patrull för att besöka och delta i deras möte eller andra aktiviteter. Ha gärna ett utbyte så att denna ledare eller någon annan ledare får komma på dina möten.

Sätt er ner och prata igenom mötet, detta ger inte bara dig nya erfarenhter utan kan även ge feedback till ledaren du besökte, saker som denna kanske inte tänkte på.

Att tänka på

Du kan även vända dig till andra scoutkårer för att på så sätt få nya intryck.

För alla scouter är det bra med ”brouppgifter” om man ska byta grupp. Då besöker man den nya gruppen en eller flera gånger innan det är dags att byta på riktigt. Det kan också vara så att ledare och/eller scouter från den nya gruppen kommer och är med hos dig.

OBS! Respektera om några ledare inte vill ha besök vid ett visst tillfälle. Ibland kan det störa en speciell aktivitet om det kommer någon som inte tillhör gruppen.

 

Material

Gruppstorlek
Åldersgrupp
Tidsåtgång