Learning by doing

För att öva ledarskap by doing så väl som att vara aktiv i gruppen.

‹ Tillbaka
Instruktioner

En scout väljer ut något som de andra i patrullen ska lära sig. Scouten behöver inte kunna det sen innan för då blir det en större utmaning i att lära sig lära ut.

Kör man fast kan man få ta hjälp av en bok men helst ska man klara det helt själv.

Att tänka på

Har ni något som ni vill lära er är detta ett lite roligare sätt att lära sig det på. Man måste ha tålamod. Börja med lite lättare saker och avancera sedan uppåt.

Man kan förbereda scouterna genom att gången innan man ska göra detta tala om det för dem så de får lite lägre tid på sig att klura ut vad de vill att de andra ska lära sig.

För yngre barn kan det vara bra att ledarna visar två av dem något de ska lära sig, som de sedan ska lära resten av gruppen.

 

Material

Material för det ni väljer att genomföra.

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ