Lera - hur man skapar olika föremål

Lera är roligt att använda speciellt för de yngre, då dem får vara kreativa och skapa olika figurer/former.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Lera finns färdig i naturen. Vid en sjöstrand finns det i allmänhet lera på botten. Men den lera som man gräver upp själv måste rensas från föroreningar som t ex stenar och rötter. Ska man bränna sina lerföremål måste nog leran dessutom blandas med lite sand. Därför är det praktiskt att köpa lera i färghandeln, hos en keramiker eller vid ett tegelbruk

Man behöver för arbetet ett plant underlag – ett bord, hajkbrickan eller en masonitskiva. Vidare behöver man skärtråd. Sådan finns att köpa färdig, annars görs den lätt av en nylontråd, en gitarrsträng eller en dubbeltvinnad metalltråd.

En skål med vatten och en svamp – sedan är det bara att sätta igång.

Hur gör man ett föremål i lera?

Först ”formar” du föremålet. Det kan göras med tumning, med ringmetoden, med kavling eller med drejning.

Sedan ”dekorerar” du föremålet.

Sedan ska föremålet stå och ”torka” ungefär en vecka. Därefter kan du använda det om du vill. Men du kan också måla det, eller bränna det.

Om du ”bränner” föremålet – det tar någon dag – så blir det mycket starkare, och kan därefter kallas för keramik.

Tumning

Rulla leran till ett klot eller en cylinder, beroende på om formen ska bli låg och vid eller hög och smal.

Gör med ett finger hål i centrum och vidga det. Spara en ej alltför tunn botten. Förtunna väggarna från botten och uppåt genom tumningar, som utförs med tummen invändigt och övriga fingrar utvändigt i en spiralformad bana.

Upprepa detta i flera omgångar tills väggen fått önskad tjocklek och höjd. Eftersträva så jämn tjocklek som möjligt på såväl botten som väggar. Genom tryck utåt eller inåt kan formens vidd samtidigt regleras.

Se upp med sprickor och var försiktig med att använda för mycket vatten.

 

Ringmetoden

På bottenplattan bygger man väggarna av lerringar, som utförs av rullade lerstänger. Den första ringen tillpassas på bottenplattan och arbetas sedan fast vid denna. De övriga läggs sedan ovanpå och trycks efterhand ihop med varandra. Ringarnas storlek kommer att bestämma formens utseende. Ringarna arbetas mycket väl ihop med hjälp av slickers. (se allmänna tips)

1. Börja med en liten platta eller ring.

2. Rulla lerstänger.

3. Man kan forma lerstängen till ringar som läggsovanpå varandra. Efter formningen jämnar man till ytan.

Man kan alternativt göra kärlet av en ring som botten byggs upp i spiral.

4. Exempel på lerkärl gjorda enligt ringmetoden.

 

Kavling

Kavla ut leran 5-10 mm tjock. Vänd på leran ofta under kavlingen. Peta sönder eventuellt uppkomna luftblåsor.

Skär ut konturerna efter en i kartong utförd mall. Utskärningen kan göras med en tunn spetsig kniv eller nål.

 

Bränning

Bränningen är svår. De tillverkade föremålen spricker lätt. Man kan också göra besök hos någon krukmakare där man kan få sina saker brända. Många fritidsgårdar och skolor har brännugnar, där man också kan få hjälp med bränningen.

Gör så här:

-förvara föremålen i rumstemperatur minst en vecka – inget starkt solsken.

-föremålen läggs på marken. Ett bål byggs upp runt omkring dem. För att skydda sakerna kan man sätta dem på eldfast tegel och bygga skyddsväggar och tak av tegel.

-elda runtomkring med alltmer bränsle efterhand tills föremålen blir rödglödgade. När bålet har slocknat och kallnat kan godset plockas fram

 

Dekorering

Keramiklera kan målas utan att brännas, det går bra med täckfärg.

Man kan dekorera ett föremål genom att rista eller göra intryckningar i den våta eller halvtorra leran. Försök med t ex naglarna eller en snäck-kant.

 

Allmänna tips för arbetet

-om leran vill spricka under arbetet så beror det på att du har torkat ut den med händerna. Fukta den så går det bra igen.

-gör inga tunna, utskickade detaljer – de bryts lätt av.

-gör inte föremålen för tjocka, då spricker de lätt. Högst 2-3 cm tjocka.

-så länge leran inte är bränd kan den användas om och om igen. Lägg den i vatten och rör om ordentligt till en lervälling. Låt överflödsvattnet avdunsta.

-om man avbryter arbetet för att fortsätta t ex nästa dag, så lindar man in föremålet i en fuktig trasa och stoppar sedan ner det i en plastpåse.

-gör en skål med ”slickers” – det är helt enkelt en ganska tjock lervälling som man har att laga sprickor med eller att ”limma” ihop lerstycken med.

Material

Lera, plant underlag, skärtråd, vatten, en svamp (tvätt).

Gruppstorlek
Tidsåtgång