Lokalorientering

För att scouterna skall få lokalkännedom, då man kommer att besöka flera mer eller mindre kända platser i och omkring orten.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Scouterna delas upp i små patruller om ca 4 i varje. Varje patrull får en bild på ett ställe de ska ta sig till på egen hand. Om det är stora avstånd mellan platserna så bör scouterna ha cyklar. Om en patrull inte kommer på var bilden är tagen finns det ”livlinor”. Det kan vara i form av luckor som en kalender, fråga en ledare eller kuvert. Bakom/i dessa kan det finnas allt från ledtrådar, rebusar och kartor eller koordinater. Om man använder aktiviteten som en tävling så får patrullen poängavdrag om den använder någon av ”livlinorna”. Antalet platser kan vara mellan 3 och 10 stycken (även fler) beroende på hur lång tid man har eller om det är långt mellan platserna. Förslagsvis kan man börja och sluta på samma plats.

OBS! Bilderna bör vara gömda eller liknande för att de ej skall försvinna innan grupperna kommer fram.

Att tänka på

  • Mötet behöver mycket planering och tar mycket tid både att genomföra och planera
  • Det kan även göras över en hel kommun för äldre scouter som kan använda bil, då faller dock den delen med att synas i samhället
  • Denna aktivitet kan utföras som en tävling

Säkerhet

Eftersom det kan vara stora områden scouterna rör sig på bör varje patrull ha en mobiltelefon. Använder ni cyklar så bör även hjälm och första hjälpen medtagas. Undvik farliga områden, t.ex. soptippar och stora vägar.

 

Material
  • Kartor över området
  • Bilder med ledtrådarna på (kan vara utskrivna från dator)
  • Cyklar
  • Ev mobiltelefoner
  • Sjukvårdsmaterial
Gruppstorlek
Tidsåtgång
Målspår
Typ