Mångfaldstermometern

Övningen är inspirerad av Vi och Dom – En metodbok om mångfald i Scouterna.

Instruktioner

Övningen leder på ett mjukt och ”ofarligt” sätt in tankarna på öppenhet, identitet och värderingar. Vi vill att deltagarna ska upptäcka att de kanske inte tycker precis lika om allt, känna att det är ok och att de ändå vågar uttrycka sig. De ska få en känsla för vad resten av dialogträffarna kommer att handla om, och för att det kan finnas sådant som gör att en del inte vill vara med i Scouterna.

 

Berätta för deltagarna att ni nu ska göra en övning där de kommer att ta ställning till påståenden som handlar om öppenhet, normer och mångfald.

 

Lägg ut termometern på golvet, termometern består av lappar med siffror, 1-6 som läggs ut efter varandra på golvet.

 

Förklara för deltagarna att när ni läst upp ett påstående ska de ställa sig vid den siffra som motsvarar hur mycket de håller med om påståendet. Om de håller med helt ställer de sig vid 6 och om de inte alls håller med ställer de sig vid 1. Det är viktigt att alla ställer sig vid en siffra, inte mellan två siffror.

 

Läs ett påstående i taget och låt någon eller några deltagare berätta hur de tänker efter varje påstående. I början kan bara en person säga sin åsikt, låt det sedan övergå till diskussioner när de svårare påståendena kommer. Tanken är att ni värmer upp deltagarna så att de lär sig metoden innan de ska tycka något i svåra frågor.
Knyt ihop övningen med en kort övergripande diskussion innan ni går vidare till nästa övning.

Påståenden

 • Det är roligt att gå till scoutmötena.
 • Kårlokalen är alltid öppen för scouter.
 • Alla kan bli scouter.
 • Det är lätt att få andra att börja på scouterna.
 • På scouterna kan en vara sig själv.
 • På scouterna lär vi oss att ifrågasätta oskrivna regler.
 • Scouterna är bra på mångfald.
 • Det är lätt att vara ny i scouterna eftersom en blir väl omhändertagen.
 • Det är en viss typ av människor som blir scouter.
 • Scouterna förändrar samhället.
 • Alla scouter blir lika accepterade och behandlas jämlikt.

Diskussion

 • Vad kan det vara som gör att inte alla vill bli scouter?
 • Har de som inte är scouter fördomar om hur scouter är eller hur det är att vara med i Scouterna?

Om det kommit upp något under den delen av övningen där ni tog ställning till påståenden som ni känner att det vore bra att prata mer om är det ett bra tillfälle att ta upp det nu.

Att tänka på

Det måste alltid vara frivilligt att dela med sig, men om ingen räcker upp handen för att berätta så kan ni försöka att rikta er till någon specifik.
Försök att avrunda diskussionen på ett sätt som ger deltagarna en känsla av varför ni gjort övningen.

 

Material

Lägg ut termometern på golvet, termometern består av lappar med siffror, 1-6 som läggs ut efter varandra på golvet.

Tidsåtgång