Mina saker

I den här övningen får scouterna berätta om sig själva och om vad som är viktigt för dem. Gruppen lär känna varandra bättre.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Under scoutmötet före säger ledaren till scouterna att de ska ta med sig ett föremål till nästa gång. Det kan vara en sak som de fått av någon som är viktigt för dem, en sak som man har särskilda känslor kopplade till, eller för att det är en ovanlig… Helt enkelt något som man tycker mycket om. Scouterna får i uppdrag att fundera över varför saken är viktig för dem.

Alla deltagare sätter sig bekvämt i en cirkel. Sedan berättar varje deltagare om saken de har tagit med sig och varför den är värdefull för dem.

Prata om varför vi fäster oss vid saker. Har alla tex valt saker som är dyra – vad betyder det? Är det tvärtom – betyder det att känslor är viktigare än pengar osv.

Att tänka på

Det är inget problem om något barn glömt att ta med sig något. De kan beskriva, rita eller ta med sig något nästa vecka – ha och låt resten av gruppen ha full förståelse.

 

Material

Saker som scouterna har med sig

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ