Minnesstafett

Att scouterna får röra på sig, använda minnet och planera strategiskt för att samla så mycket poäng som möjligt.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Varje patrull tilldelas två lådor, den ena är tom, den andra innehåller några olika saker – de olika patrullernas lådor ska ha samma innehåll.

Lådorna ställs med några meters mellanrum. Patrullerna ställer upp några meter från lådorna (om man ställer patrullerna i linje med lådorna blir det lite lättare, om patrullen står mittemellan sina lådor gäller det att hålla tungan rätt i mun och springa åt rätt håll från början!)

Ledaren säger en sak som finns i lådan och förste man i patrullen springer och tar den aktuella saken och flyttar den till patrullens andra låda. Den patrull som först kommer tillbaks till ledet får en poäng. Ledaren säger en ny sak och näste man i patrullen flyttar denna. Så småningom är alla saker flyttade runt så det blir svårt att komma ihåg var de ligger.

Det lag som har flest poäng vinner, man kan välja att köra en viss tid eller att köra ”först till 20 poäng” eller motsvarande.

Att tänka på

Hitta gärna på ett tema på sakerna.

För äldre deltagare kan antalet saker ökas för att öka svårighetsgraden.

 

Material

2 lådor eller hinkar per patrull

ett antal saker, lika många som antalet patruller av var sort. Till exempel sax, matkniv, kåsa, elastisk binda osv osv.

 

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ