Naturkonst

Att lära sig att uppskatta variation, form och skönhet i naturen genom skapande aktiviteter.

‹ Tillbaka
Instruktioner

1. Leta upp en lämplig plats och ta med gruppen dit.

2. Säg åt var och en av scouterna att söka sig en bekväm plats i naturen och se sig om där under några minuter.

3. Samla gruppen och samtala om vad de lade märke till omkring sig.

4. Be sedan var och en att välja ut en sak från sin speciella plats och rita av den. Dela ut papper och pennor. När de är klara ska de visa upp sin teckning för resten av gruppen.

5. Be scouterna att dela upp sig i grupper om tre till fem deltagare. Nu ska de använda naturföremål i närheten för att skapa en bild eller en skulptur. Se till att de är varsamma mot föremålen och inte heller skadar några levande varelser. De kan använda löv, grenar, stenar, jord, träd, buskar etc. Eventuellt kan de få ett tema att arbeta efter.

6. Samla gruppen när alla är klara och gå runt och titta på vad de har skapat. Låt varje grupp beskriva sitt alster.

Utvärdering

1. Undersök vad scouterna har lärt sig om naturområdet de vistades i. Vilka djur och växter såg de? Upptäckte de saker i naturmiljön som de aldrig förr hade sett? På
vilket sätt samverkar olika delar av naturen för att skapa en helhet? Diskutera hur ekosystemet fungerar.

2. Ta reda på hur scouterna trivdes med att vara ute i naturen. Fick den här aktiviteten dem att känna samhörighet med naturen?


Fler aktiviteter

Studera naturmiljön omkring er noga. Använd lantmäteriets metoder för att registrera växter och djur i er natur, gör gipsavgjutningar av spår, samla in djurspillning osv. för att få en bild av vilka djur det är som lever där.

Uppmuntra scouterna att föra en egen naturdagbok där de kan skriva in observationer de gjort med olika sinnen.

Ta reda på mer om naturliga och inflyttade arter i ert område. Skapar de inflyttade problem för de naturliga? Sök fakta om hur de inflyttade arterna kom dit.

Material

pennor och papper

Tidsåtgång