Outsider

För att poängtera vikten av den goda kamratskapen, får vi här känna på motsatsen,utanförskap, och diskurerar hur detta känns.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Övningen går ut på att patrullen ska bilda en cirkel som en utifrån inte kan ta sig in i. En ur varje patrull ska utses att vara den utanför. Det behövs även en observatör till varje patrull, antingen en av scouterna eller en ledare. Berätta för scouterna att ni ska göra en övning och be en i varje patrull att vara frivillig, den blir ”outsider”. De andra i patrullen ska bilda en tät cirkel, axel mot axel, som outsidern inte kan komma in i. Outsidern ska nu försöka komma in medan patrullen kämpar emot. Den som observerar tittar på strategier som patrullen använder sig av och hur outsidern försöker ta sig in. Vilka knep har de?

Lyssna även efter vilka ord de använder om varandra, skriv ner. Efter ett par minuter kan någon annan få prova att vara outsider, låt dem som vill få prova. Sätt er ner i patrullen och diskutera det som hände:

• Hur kändes det att vara en del av patrullens cirkel?

• Hur kändes det att vara outsider?

• Vad såg observatören? Strategier? Hur pratade de om varandra?

• Känner ni igen situationen från verkligheten?

• I vårt samhälle, vilka är outsiders? Vilka är outsiders på scouterna?

• Vad kan scouterna göra för att hjälpa outsiders in i samhället?

• Vad kan vi göra så att outsiders känner sig hemma i scouterna?


Att tänka på

Leken blir ofta som en tävling, man vill ta sig in till varje pris. Det gör inte så mycket men när ni diskuterar är det viktigt att dra paralleller till annat som är på allvar – annars förlorar leken sin poäng. Prata om hur det kan kännas att vara outsider i verkligheten. Dra paralleller till samhället utanför även om vi bara lekt här. Det underlättar också med tydliga instruktioner till observatörerna. Då får ni mer ut av diskussionen. Tänk på vem du utser till outsider. Alla som vill kan få prova, men den du utser blir först och utpekad. Det är viktigt att det inte är någon som gruppen redan ser som utanför för då förstärks den rollen.

Material

Pennor och papper till den som observerar

Gruppstorlek
Tidsåtgång