Patrullen Swampen. Andakt. Del 10/12

Beskrivning av hur Gud ser på människor.

Instruktioner

Denna aktivitet innehåller ett kristet budskap och att du som är ledare själv behöver reflektera kring andaktens budskap innan den hålls för scouterna – eller vid behov göra om den så att den passar din kårs scouter.

 

Samla patrullen och läs berättelsen. Fråga sedan scouterna en och en vad de tänkte på när du läste berättelsen om Patrullen Swampen. Avsluta gärna med att be en bön.

 

Patrullen Swampen var ute i skogen. De gick ganska långt. Evelina var lite rädd att de skulle gå vilse, men Petter han hade bra lokalsinne och visste vägen. Wilma fick för sig att hon skulle testa hur mycket de andra kunde om träd.

- Det här är en björk, sa hon.

- Det vet vi väl, sa Simon.

- Vet ni vad det här är för träd då, frågade Wilma.

- En rönn, sa Alex.

- Nej, en rönn har inte runda blad som den här, det är en asp, sa Wilma. Det här då?

- En tall, sa Niko. Den har långa barr och en gran har korta.

- Bra och det här är en ek pekade Wilma och där står en rönn, lite längre bort ett lärkträd och så en ask. Plötsligt snubblade hon över en lågt växande enbuske. Aj, skrek hon, när hon stack sig på de vassa enbarren. Martina var snabbt framme och hjälpte henne upp. De fortsatte vandringen och hela tiden berättade Wilma vilka träd hon såg.

När de satte sig för att avsluta scoutkvällen med en andakt sa Alex: Idag har Wilma varit tjatig, hon har bara pekat på en massa träd och berättat vad de heter.

- Är inte det bra då, frågade Oskar, då lär du ju dej hur olika träd ser ut.

- För mej räcker det att det är en skog, svarade Alex.

- Är det fler som bara har sett en skog, frågade Oskar.

Alla höll med, de hade varit i skogen, det var bara Wilma som tyckte det var viktigt att det fanns olika träd i skogen.

Era olika sätt att se på skogen eller träden får mej att tänka på Gud, sa Oskar. När jag och Johanna såg er komma så sa vi att där kommer vår patrull Swampen. Men jag tror att när Gud ser er komma genom skogen, eller sittande här i ringen så ser han inte i första hand patrullen Swampen, han ser Simon, Wilma, Alex, Martina, Petter, Evelina och Niko. Han ser er en och en och han vet precis hur var och en av er mår just nu. Vem som är glad, vem som är ledsen, vem som är hungrig.

- Vem som är kissnödig, sa Simon.

- Ja, det också, skrattade Oskar. När Gud ser på oss, så ser han var och en och han missar ingen och ingenting. Och så tänker han: Jag tycker så mycket om honom eller henne, jag vill vara hans eller hennes allra bästa vän. För alltid.

Att tänka på

Se berättelsen som en grund att utgå ifrån. Gör berättelsen till din innan du berättar för scouterna. Använd egna ord och formuleringar där textens känns onaturliga för dig.

 

Material

Ett tänt ljus eller lykta för att skapa stämning och inge lugn.

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Målspår