Så kan det låta

Att leka med musik hjälper scouter att våga ta för sig mer samt svetsar samman patrullen. Dessutom är det en perfekt övning inför kommande lägerbål!

‹ Tillbaka
Instruktioner

Använd befintliga patruller, eller gör nya för mötet. Sedan tävlar man i olika moment.

1. Bokstavsleken – En från varje patrull väljs ut som får ställa sig med ryggen mot väggen/tavlan. Sedan skriver lekledaren en bokstav varefter scouterna får vända sig om samtidigt och se bokstaven. Den som först sjunger en låt vars titel börjar med bokstaven får ett poäng. Exempelvis bokstaven S – ”Sommartider – Gyllene tider”. Alla i patrullen för göra det minst två gånger var, dock ej i följd.

2. Hemlig ruta – På tavlan/väggen ritas/fästs fem rutor. Varje ruta får en siffra från 1-5. Patrullerna turas om att välja en siffra. ”Bakom” siffran finns ett ord, och det gäller för patrullen att sjunga en låt där orden finns med. Kan patrullen inte går turen över till nästa patrull. När en patrull tror sig veta vilken låt som döljer sig bakom luckorna kan denna sjungas, varpå den patrullen får ett poäng. OBS! Patrullerna får se upp för ”bomordet” som döljs någonstans, och som leder till att turen går över till nästa patrull.

3. Följdfråga – Hör musiklekar till! En fråga som på något sätt förknippas med låten som doldes bakom siffrorna.

4. Djurläte – Spela 5 olika djurläten efter varandra med en kort paus emellan. Ett poäng för varje rätt identifierat djur. Patrullerna skriver sina svar på lappar och alla redovisar samtidigt sina svar.

5. Bildfrågan – Varje lag får fyra bilder med olika motiv. Därefter ska de koppla samman minst två som bildar en sång. Går det att förstå kopplingen, samt att låten finns blir det poäng. Patrullen får tre chanser, de övriga får sedan var sin chans på samma bilder. Sedan blir det nästa patrulls tur med fyra nya bilder.

6. Nynnleken – Ledaren nynnar eller visslar fem kända scoutsånger/lägerbålslåtar efter varandra utan paus, dock med en tydlig markering när han/hon byter låt. Rätt gissning ger poäng. Patrullerna skriver ner sina svar och redovisar samtidigt.

7. Recitation – En svensk text är översatt på engelska, en engelsk på svenska. Momentet har två nivåer.

En i patrullen läser det första stycket, varpå en annan patrull får gissa, gissar de rätt får de två poäng. Väljer de att inte gissa utan vill höra fortsättningen läser scouten vidare, och rätt gissning då ger ett poäng. Ges fel svar får patrullen noll poäng.

Att tänka på

Biblioteken har massvis med bra böcker om musik, och även CD- och DVD-skivor med musik och olika djurläten.

Internet är ett bra medel att leta efter bra bilder, om man inte vill rita själv.

Tänk på att inte göra det för svårt, och använd gärna låtar som är ganska aktuella och kända för målgruppen.

Material
  • Penna
  • Papper
  • CD-spelare inkl. skiva/or
  • Bilder (utskrivna eller på OH-projektor)
  • Utskrivna recitationer
  • Utskrivna ”ord bakom siffror”
  • Förberedda följdfrågor
Gruppstorlek
Tidsåtgång