Scout-i-topp

För att lära de yngre scouterna om demokrati och på samma gång lära dem de sånger som ofta sjungs inom scouterna.

‹ Tillbaka
Instruktioner

I slutet av varje möte sjunger avdelningen tre sånger. Sedan får alla rösta om vilken låt de tycker skall gå vidare till nästa vecka. Den som vinner sjungs igen nästa vecka tillsammans med två nya. Och så flyter det på.

Man kan om man vill, ha en gräns för hur länge en låt kan få gå vidare. Fem veckor kanske räcker.

Åldersgrupp
Tidsåtgång