Scoutlagscharader

Det kan vara svårt att bara prata om vad scoutlagen betyder. Då är charader (pantomimer) ett bra sätt att jobba med scoutlagen.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Dela in scouterna i max sju grupper. Varje grupp får varsin lapp med en punkt i scoutlagen på. Efter en kort förberedelse spelar grupperna upp sina charader. Efter varje grupp gissar de övriga vilken punkt det är. Sedan kan man diskutera vad varje punkt betyder.

Låt varje grupp spela upp hela charaden innan någon gissar – annars har de ju förberett sig i onödan.

Att tänka på

Storlek på grupp och antalet punkter som tas upp kan varieras. Till exempel kan varje patrull ta en punkt, och så gör ni övningen flera gånger.

Gör flera lappar med varje punkt, så blir det inte lika lätt att gissa på slutet. (Annars vet man ju exakt vilken punkt som är kvar.)

Om inte scouterna är helt säkra på alla punkterna i scoutlagen kan det vara bra att repitera dem innan.

OBS!

Scoutledarna är med i diskussionen och säger vad de tycker och tänker. Det är viktigt för barn och ungdomar att ha vuxna förebilder.

 

Material

Scoutlagen

  • En scout söker sin tro och respekterar andras
  • En scout är ärlig och pålitlig
  • En scout är vänlig och hjälpsam
  • En scout visar hänsyn och är en god kamrat
  • En scout möter svårigheter med gott humör
  • En scout lär känna och vårdar naturen
  • En scout känner ansvar för sig själv och andra
Tidsåtgång
Typ