Skapa och var kreativ

<p>Detta är en aktivitet som stöd för scoutledare som behöver eller vill genomföra veckomöten på distans.</p>

Instruktioner

Med målspåret fantasi och kreativt uttryck får scouterna använda sin kreativa förmåga och skapa praktiskt. Här finns inga gränser för vad fantasin kan hjälpa till att skapa. Scouterna får en ram att förhålla sig till men ska sedan utifrån det gör sin egen tolkning av vad det innebär och då kan det bli precis vad som helst! Med målspåret aktiv i gruppen får scouten som deltar på mötet hemifrån vara en del i gemenskapen via det digitala mötet. Genom er in- och utcheckning med ceremoni knyter ni ihop gruppen. Under mötets gång finns gemenskapen i det ni delar med er av och det ni hjälps åt med och tipsar varandra om.

Scouterna får en uppgift där de ska få vara kreativa och skapa. Tänk på att anpassa uppgiften så att den passar dina scouter och deras förutsättningar hemma genom att ni är tydliga med att uppgiften kan utföras på olika sätt och att alla sätt är lika bra/lika mycket värda. Scouterna kommer få i uppdrag att skapa något kreativt. Beroende på åldersgrupp varierar temat. Sätt en tid för hur länge aktiviteten ska pågå och om ni ska vara online eller inte under tiden skapandet sker. När tiden för att skapa är slut så genomför ni en digitalt vernissage där alla scouter får visa upp vad de skapat och berätta lite kort om sitt verk. Vill ni göra detta till en aktivitet som pågår under längre tid kan detta första möte fungera som en uppstart där ni under mötet skapar en modell till den tänkta skapelsen som ni visar upp under vernissagen i slutet och sedan får scouterna bygga/skapa hemma fram tills att ni har nästa möte igen. På nästa möte kan ni då göra en nytt vernissage med de färdiga projekten som en inledning på det mötet.  Förslag på saker ni kan föreslå att de gör för att skapa på olika sätt: Rita/måla, pyssla, klipp och klistra ur tidningar, berätta muntligt/göra en saga, filma, sätt ihop av saker i hemmet, bygg med olika material, lera.   

Spårare - Skapa din drömlägerplats eller din drömplats.

Frågor som kan stödja i skapandet; Hur ser den ut? Var finns den? Vilka färger finns det på olika delar? Vilket material är det byggt av? Vilka saker finns där? Hur används allt? Vad är det roligaste och bästa med den här platsen? Hur bor du där? Hur förflyttar du dig? 


Upptäckare - Skapa en apparat/robot som kan hjälpa till med något i hemmet.

Frågor som kan stödja i skapandet; Hur ser den ut? Hur fungerar den? Färg? Form? Vad är den bra på? Vad skulle du vilja ha hjälp med/slippa göra hemma? Vilket material är den av? Hur förflyttar den sig? Hur använder du den? 

 

Äventyrare - Skapa en film

Låt äventyrarna vara kreativa genom att låta dem skapa en film. Förslag på film kan vara att tacka alla i sjukvården, göra en informationsfilm om att tvätta händerna, eller bara göra något roligt för att lätta upp folks humör.  Dela sedan filmen på kårens sociala medier från de som vill dela med sig. Som alternativ kan ni istället göra en kampanj med bilder, posters eller kollage. 

 

Utmanare - Levande historia

Även i detta möte kan utmanarna koppla sin aktivitet till utmaningen Hjälpa. I detta fall genom att intervjua människor om deras liv idag. Hur hanterar de vardagen? Vad behöver de hjälp med? Saknar de något? De som intervjuas kan vara barn som inte får gå i skolan, någon som förlorat ett jobb eller någon som sitter i karantän. Tänk på att scouterna får vara kreativa så de inte träffar människor som är sjuka eller har risk att bli smittade genom att de exempelvis intervjuar via videokonferens, att deltagarna spelar in själva eller någon i deras familj, att de ringer via telefon eller skriver e-post som några exempel.