Skogsjeopardy

Ett klassiskt Jeopardyspel där vi låter scouterna vara utomhus istället och kan anpassa temat som det passar.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Välj ut 5-6  frågekategorier och skriv ner alla på papper eller kartongbitar. Till varje kategori behövs också fem frågor, numrerade från 100-500. För frågorna skriver ni poängvärde på framsidan och fråga på baksidan.

Lägg upp hela spelplanen på marken, med kategorierna överst, och frågorna utlagda i en rad under. Utse en person (förslagsvis ledaren) till lekledare och dela in scouterna i grupper på 2-4 personer. Ge varje grupp varsitt ljud/instrument att signalera med när de vill svara på en fråga.

Låt varje grupp turas om att välja kategori och svårighetsgrad på fråga, och låt sedan laget som hörs först svara på frågan först. Observera att i Jeopardy får deltagarna svaret och svarar själva med en fråga!

Förslag på kategorier

  • Naturen. Löv, fåglar, djur, svamp, allemansrätt, moln.
  • Segling. Sjömärken, sjövett, seglingstermer.
  • Praktisk scoutkunskap. Bilder på knopar, olika eldar.

 

Material

Stora kartongbitar eller papper

Pennor

Gruppstorlek
Tidsåtgång