Snöresandakt

För att underlätta att förstå och ta till sig visdomsord och abstrakta tankar. I övningen får man både läsa själv och höra en text flera gånger.

Instruktioner

Be deltagarna ställa sig eller sätta sig i en ring. Förklara att du kommer att skicka runt snöret (som du har förberett genom att skriva en text på), och att alla ska läsa texten lite halvhögt när den passerar förbi dem. Berätta att det är viktigt att man är tyst innan man har börjat läsa, och efter man har slutat läsa. Börja läs texten från snöret och skicka samtidigt änden vidare till nästa person som också börjar läsa och skicka vidare, och så vidare.

Att tänka på

– Förslag på texter att använda finns i det bifogade dokumentet, men övningen går bra med vilken text som helst: välj något som du tycker är viktigt att förmedla!

– Det blir bäst om texten är lagom lång, så att snöret på ett ungefär räcker runt cirkeln.

Säkerhet

Försäkra dig om att alla är läskunniga innan ni börjar, så att ingen känner sig utpekad och inte kan delta. Personer med lässvårigheter kanske kan paras ihop med personer utan, så att de kan läsa tillsammans.

 

Material

En ca 10 m (beroende på hur lång din text är) lång, hållbar remsa i någon ljus färg. Paketsnöre fungerar utmärkt.

En penna som kan skriva på din remsa.

Gruppstorlek
Tidsåtgång