Spindelnätet

För att stärka gruppens gemenskap, tillit och sammanhållning.

Instruktioner

Man spänner upp två hållbara rep mellan två stadiga träd för att bygga en stomme till nätet. Nätet byggs upp genom att spänna upp vertikala rep som bildar mindre segment. Detta bör göras så att hålen blir olika stora och på varierande höjd. Patrullmedlemarna skall sedan var och en ta sig igenom var sitt hål, från ena sidan av nätet till den andra utan att röra vid nätet. För att lyckas med detta krävs samarbete och hjälpsamhet. Varje hål får användas endast en gång. Antalet hål bör vara lika många som antalet patrullmedlemar.

Att tänka på

Anpassa hur svårt nätet byggs till vilken åldersgrupp som skall genomföra övningen.

Säkerhet

Marken under bör vara mjuk utan vassa saker.

Tänk på att alla har olika funktionalitet och anpassa aktiviteten efter gruppens behov.

Material

Spindelnätet
Spindelnätet är en aktivitet i Scouternas aktivitetsbank. För att stärka gruppens gemenskap, tillit och sammanhållning. Scouterna använder patrullsystemet, lär sig genom att göra och kommer i kontakt med friluftslivet. Stödjande och lyssnande ledarskap ingår också.
För vem passar aktiviteten?

Åldersgrupper: 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout, 19-25 år Roverscout, 8-10 år Spårarscout.

Gruppstorlek: 1-8 pers.
Så genomför du aktiviteten

Man spänner upp två hållbara rep mellan två stadiga träd för att bygga en stomme till nätet. Nätet byggs upp genom att spänna upp vertikala rep som bildar mindre segment. Detta bör göras så att hålen blir olika stora och på varierande höjd. Patrullmedlemarna skall sedan var och en ta sig igenom var sitt hål, från ena sidan av nätet till den andra utan att röra vid nätet. För att lyckas med detta krävs samarbete och hjälpsamhet. Varje hål får användas endast en gång. Antalet hål bör vara lika många som antalet patrullmedlemar.

Rep och eller snören. Något stabilt som man kan fästa repen i.

 

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ