Sten, sax, påse-kull

En rolig lek där alla vinner. Kan användas för att träna uppmärksamhet och samarbete.

Instruktioner

Detta är en kombination av sten,sax, påse och kull/datten.

Gruppen delas upp i två lika stora lag. Lagen står med ansiktena mot varandra i varsitt bo med ca 30 meter mellan varandra.

Varje lag kommer nu överens om de ska göra sten (knuten hand), sax (v-fingrar som klipper) eller påse (öppen hand). När båda lagen bestämt sig möts man mitt emellan lagens bon. Alla i lagen håller nu fram sin högerhand och säger samtidigt ”sten, sax, påse” och visar sitt tecken.

Sten vinner över sax – Sax vinner över påse – Påse vinner över sten

Det lag som vinner duellen ska nu jaga och ta så många de kan från motståndarlaget. Samtidigt ska de som förlorade försöka springa in i sitt bo, där de är fredade.

De som blir tagna byter lag. Leken fortsätter tills det bara finns ett lag.

Att tänka på

Om man vill kan man kalla leken ”Vit eller svart” och ha en träplatta som är vit på ena sidan och svart på den andra. Ena laget är vitt och det andra svart. Ledaren kastar upp plattan i luften och den färg som visas uppåt när den landar ska jaga det andra laget.

Säkerhet

Tänk på att inte alla har samma rörelseförmåga. Se till att anpassa aktiviteten till din grupp och välj en aktivitet som alla kan delta i och tycker är rolig.

 

Material

Något att markera lagens bo med.

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Typ