Ta med en lek

Detta är både en nyttig övning i att hålla en instruktion och ett roligt möte där alla får leka.

‹ Tillbaka
Instruktioner

På förhand eller i början av mötet instrueras alla scouter att välja ut varsin lek. Alla skriver ner sin lek på en papperslapp och lägger den i en urna. Leklapparna dras sedan en och en ur urnan som lotter. Varje lapp som dras innebär att man ska leka den leken. Den som skrivit lappen ska instruera gruppen och leda leken. När leken är färdig kan man ta en diskussion om vad deltagarna tyckte om den.

Att tänka på

Det är lämpligt att ange en maxtid för lekarna så att alla hinner få leka sin lek. Dock bör minst 15-20 minuter avsättas för varje lek så att det ges tid för en ordentlig instruktion.

Lekurnan kan användas som ett stående inslag under flera möten i rad, så att man bara drar en leklapp per möte.

Som ledare bör man stötta scouter som är ovana vid att instruera eller som kommer bort sig. Förklara dessutom för gruppen att det är viktigt att alla lyssnar på instruktionen även om leken är bekant, ett gott råd även i andra situationer eftersom regler kan skilja sig åt från fall till fall.

Material

Lappar

Urna

Material för respektive lek

Gruppstorlek
Tidsåtgång