Tälttävling

I den här aktiviteten får Scouterna tillfälle att träna upp på att sätta upp tält på tid. Det är en bra övning inför en hajk när patrullen ska använda tälten.

‹ Tillbaka
Instruktioner

I den här aktiviteten får Scouterna tillfälle att träna upp på att sätta upp tält på tid. Det är en bra övning inför en hajk när patrullen ska använda tälten. Vid regn vill man gärna att det ska gå fort ska gå fort att sätta upp tälten. Dessutom får scouterna möjlighet att öva samarbete. Genom att göra övningen mer än en gång får scouterna reflektera över hur samarbetet kan förbättras och hur de bättre ska leda varandra genom övningen.

 

Börja med att låta patrullen/patrullerna hämta tältet som de ska öva på. På given signal börjar patrullerna slå upp tälten. Kanske är det jättesvårt första gången.

Utvärdera hur samarbetet fungerade. Packa ner tältet igen och gör samma sak en gång till. Hur gick det nu? Ledaren ska godkänna uppsatt tält, innan det plockas ihop igen. För att aktiviteten ska vara rolig bör ni vara minst två lag med 5 st personer i varje.

 

Tipsa gärna scouterna om att det på läger brukar vara regler om hur nära det får vara mellan tälten, försök applicera det även i leken!

Gruppstorlek
Tidsåtgång