Tänkarhattar

Tänkarhattarna är en metod för att enskilt eller i grupper kunna fokusera på ett problem från olika perspektiv.

Instruktioner

Metoden består i att gruppen omväxlande har på sig tänkta hattar i olika färger och så länge en viss hatt sitter på får man bara titta på ett problem ur ett visst perspektiv. De olika hattarna är:

  • Vit hatt (papper): Information, fakta och rapporter. Saknad information och hur man får tag på den.
  • Röd hatt (eld): Intuition och känslor som inte behöver motiveras logiskt.
  • Gul hatt (sol): Beröm och positiva egenskaper som motiveras logiskt.
  • Svart hatt (domare): Kritik, negativa egenskaper, risker som motiveras logiskt.
  • Grön hatt (växt): Kreativa och spekulativa lösningar, vad-som-helst, ide-spruta och provokationer.
  • Blå hatt (himmel): Övergripande bilden, processkontroll, tankar om tänkandet, dirigent.

Ett möte börjar med att alla bär den blå hatten. Där bestäms hur hattarna skall användas. T.ex. kan varje hatt finnas på i ett par minuter eller tills ett visst antal ideer har kommit upp. Man växlar sedan mellan hattarna. I den blå hatten kan man sedan bestämma att ‘nu behövs det lite mer grön hatt’.

Att tänka på

Ett annat alternativ är att en person har rollen som blå hatt, denna styr över mötet genom att bestämma vilken hatt som skall sitta på för tillfället. Gruppen skall då göra uttalanden av den typ som bestäms av hattens färg.

I början kan man använda sig av skyltar i de olika färgerna där det också framgår vad färgen betyder. Lapparna ställs fram när man byter ”hattar”.

Säkerhet

Debbaten kan i ibland bli upprörd och det kan då vara bra att ha en moderator (ledare eller scout) som kan lugna ner och reda ut problem.

Material
  • Ev. skyltar
  • Hattar i de olika färgerna, lika många i varje färg som det finns deltagare.
Gruppstorlek
Tidsåtgång