Testa knopen under belastning

Att hantera knoparna under olika förhållanden och under belastning går att göra på ett vanligt scoutmöte.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Välj lite olika ställen som de ska ”förtöja” en båt vid dvs de får välja knop och göra den med ett längre rep. Det kan vara runt träd, ring, sten eller vad ni hittar. Gärna så likt som möjligt med vad ni förtöjer i vanligtvis. Sedan får de öva på att lossa knoparna under belastning om det t ex är frånlandsvind. Låt en stark ledare eller en annan patrull drar i repet som är förtöjt i träd eller runt pållaren, ringen. Bra att känna på hur det känns.

Har de valt olämpliga knopar så gå genom varför och låt de testa en annan knop.

 

Material

Gruppstorlek
Tidsåtgång
Målspår