Testa på nya tändmetoder

En aktivitet där scouterna får testa på olika metoder för att göra upp eld utan att använda tändstickor.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Låt scouterna testa flera olika metoder för att göra upp eld. T.ex:

  • Eldstål. Skapa gnista med eldstål. Finns att köpa i välsorterade friluftsaffärer.
  • Flinta och stål. Skapa gnista genom att slå flinta och stål mot varandra.
  • Batteri och stålull. Skapa gnistor med ett niovolts-batteri och svinto.

Se till att ha byggt upp ett ”fågelbo” av knaster, gräs och näver för att fånga upp gnistorna.

Att tänka på

  • Samla material till ”fågelbo” i god tid innan, så det inte är fuktigt
  • Testa gärna de olika metoderna innan. Det är svårare en man kan tro!

Säkerhet

Ev sjukvårdslåda och brandsläckare/hink vatten.

 

Material

Eldstål, flinta, niovoltsbatteri, svinto. Torrt gräs, knaster och näver för att bygga ”fågelbo” för att fånga upp gnistorna.

Gruppstorlek
Tidsåtgång