Tilldelade Egenskaper

För att scouterna ska få känna på hur det känns att behandlas på ett visst sätt. Väcka eftertanke kring hur vi behandlar andra utifrån hur vi tror att de är.

Instruktioner

Be deltagarna blunda. Fäst en lapp i pannan, eller runt halsen, på varje deltagare med texten synlig för de andra. De ska inte själva se vad som står på deras lapp. Förklara för gruppen att de nu ska behandla varandra utifrån de ord som står i pannan, men utan att avslöja ordet. Istället för att säga ”du är lat” kan man säga ”typiskt dig att inte vara klar i tid”.

Gör nu någon övning med deltagarna som de är vana vid, t.ex. kull eller annan lek. Efter lagom tid (deltagarna får inte hinna bli elaka mot varandra men ändå ha hunnit behandla varandra utifrån lapparna), bryt och be deltagarna sätta sig för sig själva en stund. De får skriva ner vad de tror att det stod på deras lapp, hur det kändes att bli behandlad så och om det påverkade deras eget beteende. Låt dem även fundera på om de började agera så som de blev behandlade, om de ”bevisade” vad som stod på lappen. Samla deltagarna igen och låt alla titta på sina lappar. Gå en runda där alla som vill får berätta något om det de skrivit. Diskutera sedan i gruppen:

  • • Vilken typ av egenskaper ger vi andra i verkligheten?
  • • Finns det någon egenskap ni alla är överens om som en hel grupp människor har?
  • • Hur tror ni det påverkar dem att få de egenskaperna tilldelade?
  • • Vem i samhället får just de här lapparnas egenskaper av övriga samhället?

Att tänka på

Gör den här övningen i en grupp du känner eller i en trygg grupp. Den kan väcka mycket känslor och samtalet efteråt är väldigt viktigt. Deltagare kan bli upprörda över att du delat ut en specifik lapp till just dem. Tänk på att dela ut lapparna slumpvis och påpeka det för gruppen.

 

Material

Lappar med ord, t.ex. dum, sölig, slö, glad, tystlåten, klantig, smart, oansvarig. Något att fästa lapparna med; tejp, gummisnodd eller snöre runt halsen

Gruppstorlek
Tidsåtgång