Tillsammans gör vi skillnad

I denna övning får scouterna fundera på hur de kan hjälpa andra och tillsammans välja ut något/några sätt för att tillsammans göra skillnad.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Varje scout får i uppgift att färglägga en blomma i sina favoritfärger. Under tiden som de målar ska de också fundera på hur de kan hjälpa andra som på något sätt är utsatta i samhället. Uppgiften blir sedan att skriva ner de bästa sätten i blommans kronblad. Detta gör varje scout enskilt.

Blomman klipps ut och alla blommor sätts upp på en vägg. Samla scouterna vid väggen och låt scouterna berätta om sina blommor, varför de valt just de färgerna och på vilka sätt de kan hjälpa andra.

Fundera tillsammans och välj sedan ut några sätt som ni vill använda er av för att hjälpa andra.

Att tänka på

Denna övning går med fördel att göra även med de äldre scouterna (Äventyrare, Utmanare, Rover) men då är det bra att lägga ännu mer fokus på att definiera vilka som är och på vilket sätt vi kan hjälpa utsatta i samhället.

Alla känner sig ibland utsatta. Vissa situationer kan göra att du känner dig mer eller mindre utsatt. Gör tillsammans en mindmap över tillfällen/situationer då någon kan känna sig utsatt. Utifrån denna mindmap ska scouterna sedan enskilt komma på sätt som hen kan använda sig av för att stötta någon som är utsatt. Diskutera gemensamt vad ni kommit fram till och välj ut några sätt som ni vill använda för att stötta andra.

Material

Kritor, tuschpennor eller vattenfärger
Saxar
Tejp
Måla majblomma.pdf

Gruppstorlek
Åldersgrupp
Tidsåtgång