Tillverka ett solur

Ibland har man ingen klocka på hajk eller läger. Bra sätt att få förståelse för naturen och att använda solen för att uppskatta tiden.

Instruktioner

Gör ett enkelt solur med hjälp av tolv stenar, markerade med siffrorna 6 till och med 18 och en pinne.

Slå ner pinnen i marken och lägg stenarna i en halvcirkel på skuggsidan av pinnen. Markera ut varje helt klockslag, där pinnen skuggar, med en sten. Pinnens skugga visar vad klockan är.

Material
  • Pinne
  • Stenar som ni eventuellt märker med siffror
  • Plats utan skugga
Tidsåtgång