Ungdom Mot Rasism Diskrimineringsbrännboll

För att scouterna ska få kunskap om och känna hur det är att vara diskriminerad under olika förutsättningar.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Dela in deltagarna i två lika stora lag. Spela först vanlig brännboll i fem minuter och sedan ska deltagarna i innelaget bli diskriminerade och blir alltså ”handikappade” på något sätt. Bind ihop två personers ben, använd hörselskydd, bind bak någons ”favoritarm” , bind ihop armarna, bind ihop benen och så vidare. Obs! Bind inte för någons ögon!

 

Förklara reglerna, 1 poäng för lyra, 1 poäng för bränd, 10 poäng för frivarv. Starta matchen, efter halvtid byter lagen plats. Det är fortfarande innelaget som ska diskrimineras. Spela klart halvleken. Bryt matchen och samla ihop deltagarna. Förklara varför ni valt att spela diskrimineringsbrännboll, och att ”handikappen” enbart varit symboliska för att de ska få känna på hur det känns att bli diskriminerade. Ha en diskussion om var, när, hur och varför man kan bli diskriminerad. Diskutera kring hur man kan förhindra diskriminering.

Att tänka på

Ha färdigklippta snören så går det fortare att komma igång med spelet. De/den som ska leda diskussionen bör vara väl insatt i ”diskriminering” då diskussionen är själva poängen med övningen, brännbollen är mest ett sätt att få igång tankarna.

Säkerhet

Det finns alltid en risk att någon kan bli skadad vid den här typen av aktiviteter. Bind aldrig för någons ögon! Bind aldrig båda armarna på någon, använd hellre ett gummiband runt armarna som symbolik- deltagarna måste kunna ta emot sig om de ramlar! Om ni binder ihop två personer- måste de vara ungefär lika stora, annars kan de skada varandra om de ramlar.

Se till att alltid ha en första hjälpen låda i närheten ifall olyckan skulle vara framme.

Material

En brännbollsplan, slagträ, några tennisbollar (tips är mjuka bollar), rep, sax, brännplatta, koner för att markera planen, sjukvårdslåda och diskussionsfrågor om diskriminering.

Gruppstorlek
Tidsåtgång