Utrymning

Ett människoliv kan inte värderas i pengar. Om det t ex börjar brinna under ett möte måste man kunna ta sig ut ur lokalen.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Tala om vikten av att kunna utrymma lokaler om brand eller liknande sker. Undersök hur man bör göra genom att pröva en gång och prata sedan tillsammans om hur det gick. Kom ihåg att bestämma en samlingsplats utanför, där alla måste samlas för att man ska kunna se tydligt om någon saknas.

Upprepa övningen som en överraskning på ett kommande möte för att se om ni kommer ihåg hur man gör.

Att tänka på

Börja med att göra en helt oförberedd utrymning. Då ser ni vad som är svårt och inte fungerar, och så kan ni tillsammans rätta till det och pröva en gång till.

Ha med detta som ett moment varje gång ni övernattar inomhus på ett nytt ställe.

Säkerhet

Glöm inte att även prata om:

– handeldsläckare (var de finns och hur de används)

– låg ställning (”ner under röken”)

– hur man forcerar dörrar

 

Material
  • Larm
  • Handeldsläckare (Bra att visa hur den fungerar)
  • Rökmaskin(obs! kan vara väldigt skrämmande, används med stor försiktighet!)
Tidsåtgång