Värdeauktion

Scouterna får samarbeta, visa hänsyn för andra, och lära sig att värdesätta olika grejer.

Instruktioner

Man delar in grupper om 4 – 6. Grupperna får 10 minuter på sig att komma på 10 saker de skulle vilja köpa. Ledaren skriver upp alla gruppernas saker på ett stort papper så att alla kan se det. (Gruppen kan också få uppgiften att komma på 10 saker som man behöver för att överleva på en öde ö.)

 

Ledaren ger varje grupp 1000 kronor. Nu skall varje grupp under 10 minuter försöka komma överens om vad de vill satsa sina pengar på och hur mycket pengar på varje ”grej”.

 

Efter att alla är färdiga skall det hållas auktion på de olika ”grejerna”. Man börjar t ex med godis. Auktionshållaren bestämmer start priset, t ex 10 kronor (det är enklast om buden är 10, 20, 30 osv.) och sedan är det bara för grupperna att bjuda så länge man vill på respektive ”grej” och den som bjuder högst får ”grejen”. Auktionshållaren kan bestämma på förhand, att det räcker med att någon höjer armen så räknas detta som ett bud. Detta resulterar ofta i att det blir oenighet inom grupperna och vissa bryr sig inte om de andra i gruppen utan bjuder på det som behagar honom/henne.

 

Auktionshållaren bör börja med oväsentliga saker som; godis, bilar, Mc Donalds och sluta med saker som; fred, kärlek, vatten osv. Ledaren bör även hålla koll på hur mycket pengar de olika grupperna har kvar så att de inte bjuder över sina tillgångar.

 

När alla ”grejer” är slut bör ledaren sätta upp ett papper med vad de olika grupperna köpte så att alla kan se det. Man kan även be varje grupp att berätta hur det skall klara sig med de ”grejer” som de har köpt eller rent av skriva en berättelse om det.

 

Eller man kan ha en diskussion om:

– hur samarbetet fungerade i de olika grupperna

– var det någon som tog kommandot

– fick ni det ni hade bestämt från början

– kostade de olika ”grejorna” mer än vad ni hade räknat med

– vad var det som blev dyrt/billigt

– osv…

Det är roligt om man förlägger auktionen till en öde ö, då börjar folk verkligen tänka till vad som behövs för att överleva, och värdera olika saker pga användningsområde.

Material

papper och pennor

Tidsåtgång