Värsta utbildningen

Denna övning syftar till att vända lite på perspektivet och ge en enklare ingång till normkritiskt tänkande.

‹ Tillbaka
Instruktioner

Det kan kännas överväldigande att börja tänka normkritiskt, som att det inte finns någon ände på orättvisorna och det kan vara svårt att veta vad en ska göra för att det ska bli bättre. Ibland är det nästan lättare att komma på alla hemskheter en inte ska göra.

 

Berätta för deltagarna att de nu ska komma på en gemensam vision utifrån ett intresse eller arrangemang de vill arrangera, exempelvis ”en utbildning som passar alla”. Sedan ska de under fem minuter diskutera och komma på allt de kan göra för att absolut inte nå målet. Till exempel: inga kvinnor får vara med, vi ska ha 10 000 i deltagaravgift och så vidare.

 

När gruppen har sin lista med saker som garanterar att de inte når sitt mål är det dags att vända på övningen. Gruppen ska nu utgå från sina negativa exempel och skapa tvärommeningar.

 

Återsamla gruppen och be om några exempel. Berätta för gruppen att de nu har en plan för hur de kan nå sitt mål och vision. Grattis!

 

Material

papper

pennor

Tidsåtgång