Vattenhöjning

När klimatet blir varmare och polarisen så sakta smälter, så kommer detta att resultera i att havsnivån höjs. Men vad innebär det egentligen?

‹ Tillbaka
Instruktioner

Scouterna får i patrullen bygga en ö i en vattenbalja. Detta görs med hjälp av vad helst material ni vill använda. Stenar, jord, grus, legobitar eller vad som helst. Låt fantasin flöda och välj om ön ska vara ganska flack eller hög och bergig. Bestäm gärna som ledare hur lång tid ö-bygget får ta. De snabbaste hinner dekorera sin ö med träd och buskar.

När öarna är klara är det dags att hälla i vatten. Sätt i en linjal och bestäm en ganska låg höjd som havsytans startnivå, till exempel tre centimeter.

Häll i mer vatten i omgångar. Gör det samtidigt i de olika baljorna och jämför. Scouterna kan då se att lika högt vatten får olika konsekvens på olika öar, beroende på om de är låglänta eller höga.

Om klimatet fortsätter bli varmare i samma takt som nu så kommer havsnivån att fortsätta höjas. FN:s klimatpanel förutspår att havsytan kommer att fortsätta stiga med mellan nio och 88 centimeter de närmaste hundra åren.

Stigande havsyta ökar risken för översvämningar och erosion i kustnära områden och ökar risken för att saltvatten ska tränga in i dricksvattenreservoarer. Hundratals miljoner människor kan drabbas.

Översvämningshotade kuster är till exempel Guineabukten, Senegal, Egypten, Afrikas sydöstra kust, Florida, USA:s Atlantkust, Maldiverna, Vietnam och Polen.

I Sverige är det framförallt översvämningsrisker i södra Sveriges kuststäder men också i orter som ligger nära stora älvar.

Reflektera

  • Vilka öar klarade vattenhöjningen bäst? Varför? Ibland kan det vara så att även en liten vattenhöjning kan dränka stora ytor land.
  • Var det någon ö som klarade sig länge, men där det sedan plötsligt var en liten vattenhöjning som översvämmade större delen av ön?
  • Känner scouterna till några länder i världen som de tror får problem när vattnet stiger?

Att tänka på

Nivåanpassa: Låt äventyrare och utmanare bygga mer skalenligt. Till exempel kan en centimeter motsvara en meter i verkligheten. Det gör vattenhöjningen lättare att förstå.

 

Material

Saker ur naturen, en stor balja per lag, linjaler och vatten.

Gruppstorlek
Tidsåtgång